Oferta

Oferta naszego biura księgowego skierowana jest głównie dla małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz organizacji non-profit. Obsługujemy spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe), spółki cywilne, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach usług wykonywanych przez nasze biuro rachunkowe proponujemy m.in.:
- zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych),
- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
- sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatków PIT, CIT, VAT,
- sporządzanie list płac,
- sporządzanie i przekazywanie dokumentów do ZUS,
- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do GUS,
- sporządzanie i przekazywanie dokumentów do PFRON,
- na życzenie odbiór dokumentów u Klienta,
- inne usługi uzgodnione z Klientem.

Sporządzamy także roczne rozliczenia podatku dochodowego PIT oraz wnioski o zwrot VAT od zakupu materiałów budowlanych.

księgowa krakow